Redigeren

We bekijken en verbeteren waar nodig bestaande teksten in alle talen op stijl, spelling, zinsbouw, leestekengebruik of effectiviteit.

We herformuleren uw tekst of delen daarvan, wanneer deze bijvoorbeeld beter moet worden afgestemd op een specifieke doelgroep en/of cultuur.

Abstracte informatie zetten we om in goed, elegant en bovenal begrijpelijk Nederlands. Alle componenten die samen een tekst vormen – tekstsoort, toon, inhoud, opbouw en formulering – worden door ons apart bekeken, beoordeeld en aangepast bij het redigeren. Met als resultaat heldere, prettig leesbare teksten, die aansluiten bij de linguïstische en communicatieve wereld van de doelgroep en dus effect sorteren.