Wat wij doen

Vertalen

… van de ene naar een andere taal

… binnen één taal

… van officiële documenten (beëdigd)

Redigeren

… nakijken op stijl en grammatica

… herformuleren voor andere doelgroep

… herformuleren voor nieuwe tekstsoort

Tolken

… simultaan (gelijktijdig met de spreker)

… consecutief (samenvattend na de spreker)

… op congressen, in de rechtszaal, bij notarissen

Adviseren

… op basis van de behoefte van de opdrachtgever

… op basis van het doel van de vertaling/tekst

… ten behoeve van kostenbesparingen en tijdwinst